top of page

פרי ברמן

ציורי תדרים - אקריליק וטכניקה מעורבת

לצבע יש תדר, השפעה והוא יכול לרפא. בני אדם מגיבים לתדרים. לפעמים אנו קמים בבוקר ומחליטים ללבוש צבע מסויים או מעצבים את הבית או המשרד בצבע כלשהו, יש בנו משהו שגורם לנו לעשות זאת, משהו בנו יודע מה צריך. אני מנסה להעביר תדרים מרפאים לעולם. ברגע שמה שמתוהלך דרכי מצוייר, הוא הופך מרוח לחומר. ברגע שאחר מביט בציור, הוא מקבל את ההשפעה שלו, הוא מעביר זאת מהחומר אל הרוח והנשמה שלו.

 

האמנית פרי ברמן עוסקת כל חייה בגרפיקה צורה וצבע. במהלך הקריירה שלה ידעה פרי לשלב לצד עבודתה המקצועית גם את התשוקה שלה לאמנות ואת היכולת והרצון שלה לרפא ולעזור לאנשים שסביבה. הדבר בא לידי ביטוי בסגנון האמנות הייחודי של ברמן. ההתמקדות של ברמן בתדרים היא תוצאה של דרך החיים המתמקדת בהתפתחות אישית והשיפור המתמיד של המודעות העצמית והמודעות לסביבה. 

bottom of page